FORMACIÓN OCUPACIONAL

Formación Profesional Ocupacional, está dirixida ás persoas en idade laboral que queren prepararse para acceder a unha ocupación ou promocionarse nun posto de traballo. Organízanse de acordo coas necesidades dos sectores produtivos.

Se a formación que recibes a través da asociación necesita complementarse con outra máis específica, en LGT buscámosche un Centro de Formación de acordo ás túas necesidades, xa que temos distintos convenios de colaboración con varias entidades.

http://www.2xmil.es/