A Lei 30/2015, de 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de Formación Profesional para o emprego no eido laboral, regula a súa planificación e financiamento, a programación e execución das accións formativas, o control, o seguimento e o réxime sancionador, así como o sistema de información, a avaliación, a calidade e a gobernanza do sistema.

A través desta lei trátase de aunar, entre outras cousas, a necesidade da empresa de contar con persoas traballadoras calificadas e adaptadas ós seus xeitos de produción, coa busca activa de emprego por parte das persoas traballadoras desempregadas. A empresa, por un lado, pode atender as súas necesidades máis inmediatas, determinadas pola ampliación da súa actividade ou a
apertura de novas liñas de negocio, cubrindo esa ausencia de persoal o desempeño dun posto de traballo na empresa.

Para acceder ó documento completo, podes pinchar aquí.