Fomento do emprego no medio rural (Aprol rural) 2018
Financiamento das accións formativas con compromiso de contratación 2018
Programa de incentivos á contratación na empresa ordinaria 2018
Dixitalización e modernización de empresas comerciais 2018
Fomento da comercialización da artesanía galega e impulso do sector artesán 2018
Axudas a pequenas empresas de nova creación e a IEBT's para o ano 2018.
Galicia Rural Emprende 2018
Programa Asesores Digitales